Sản Phẩm Nổi Bật

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1) 1,950,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1) 2,860,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1) 3,050,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1) 12,850,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1) 11,810,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1) 3,150,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1) 913,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1) 17,150,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1) 1,060,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1) 15,750,000

THƯƠNG HIỆU FLUKE

Phân phối thiết bị đo lường tốt nhất Việt Nam

Fluke Corporation được thành lập vào năm 1948 và trụ sở chính đặt tại Everett Washington, USA. Ngay từ khi mới ra đời, ban lãnh đạo đã định hương xây dựng và phát triển thương hiệu này với chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật cao.

Xem thêm

Thiết bị đo điện, động cơ

Thiết bị đo nhiệt độ, bức xạ

Thiết bị đo chính xác