Ampe kế chỉnh lưu

Đây là thiết bị sử dụng để đo đại lượng cụ thể. Đơn vị của dòng điện là ampe, và đồng hồ đo dòng điện được gọi là ampe kế. Ampe kế chỉnh lưu sử dụng cuộn dây chuyển động cùng với bộ chỉnh lưu để đo dòng điện. Công dụng chính của bộ chỉnh lưu là biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Ampe kế chỉnh lưu bao gồm bốn phần tử chỉnh lưu được sắp xếp theo hình cầu cùng với ampe kế cuộn dây chuyển động. Sơ đồ mạch của các phần tử chỉnh lưu cầu được trình bày trong hình dưới đây.

Ampe kế chỉnh lưu

 

Trong thiết bị cuộn dây chuyển động DC, shunt được sử dụng để bảo vệ thiết bị chuyển động khỏi dòng điện nặng. Nhưng trong trường hợp ampe kế chỉnh lưu, việc sử dụng shunt là không thể vì dòng điện đi qua thiết bị cuộn dây chuyển động thay đổi liên tục do điện trở của bộ chỉnh lưu.

Ưu điểm của Ampe kế chỉnh lưu

Các ưu điểm của ampe kế chỉnh lưu được giải thích chi tiết dưới đây.

  1. Dải tần của nhạc cụ có thể dễ dàng mở rộng từ 20Hz đến tần số âm thanh cao.
  2. Thiết bị yêu cầu dòng điện hoạt động rất thấp.
  3. Nó có quy mô đồng nhất.
  4. Độ chính xác của thiết bị nằm trong khoảng ± 5% trong điều kiện hoạt động bình thường.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của ampe kế chỉnh lưu

Sau đây là các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của ampe kế chỉnh lưu.

  1. Dạng sóng của dòng điện và điện áp ảnh hưởng đến sự làm việc của thiết bị chỉnh lưu.
  2. Phần tử của bộ chỉnh lưu có một số điện trở ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị.
  3. Nhiệt độ thay đổi cũng ảnh hưởng đến sự làm việc của thiết bị.
  4. Bộ chỉnh lưu có một số điện dung và điện dung này ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.
  5. Thiết bị có độ nhạy thấp đối với ac so với dc.

Máy biến áp kích thước nhỏ được sử dụng trong thiết bị vì gánh nặng thấp.