Ampe kế

Ampe kế là dụng cụ đo để tìm cường độ dòng điện chạy quanh mạch điện khi mắc nối tiếp với đoạn mạch đang đo.