Ampe Kìm DEREE DE 3102

Ampe Kìm DEREE DE 3102

Ampe Kìm DEREE DE 3102
Ampe Kìm DEREE DE 3102

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Ampe Kìm DEREE DE 3102:

DE-3102

  • ACA (0.01A ~ 400A) 40A/400A
  • Max clamp size 30mm or 10 x 35 mm
  • Over range indicator OL & Beep
  • Low battery indicator Yes
  • LCD display 3 ¾ digits 4300 counts.
  • Sampling rate approx 2 times/ sec.
  • Applicable circuit voltage AC 600V or less.
  • Size : 189 (L) x 71 (W) x 37 (H) mm.
SpecipicationsDE-3102
ACA (0.01A ~ 400A)40A / 400A
ACV (0.001V ~ 600V)
DCV (0.001V ~ 600V)
Ω (0.1Ω ~ 40MΩ)
Continuity check
Max clamp sizeφ30mm or 10x35mm
Over range indicatorOL & Beep
Low battery indicatorYes
LCD display3 3/4 digits 4300 counts
Sampling rateapprox. 2 times / sec.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *