Ampe Kìm DEREE DE 3103

Ampe Kìm DEREE DE 3103

Ampe Kìm DEREE DE 3103
Ampe Kìm DEREE DE 3103

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Ampe Kìm DEREE DE 3103:

DCV (0.001V ~ 600V) 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V.

  • (0.1 ~ 40M ) 200 / 2K / 20K / 200K / 2M / 20M.
  • Max clamp size 30mm or 10 x 35 mm .
  • Over range indicator OL & Beep.
  • Low battery indicator Yes.
  • LCD display 3 ¾ digits 4300 counts.
  • Sampling rate approx 2 times/ sec.
  • Applicable circuit voltage AC 600V or less.
  • Size : 189 (L) x 71 (W) x 37 (H) mm.
 SpecipicationsDE-3103
ACA (0.1A ~ 600A)200A / 600A
ACV (0.001V ~ 600V)2V / 20V / 200V / 600V
DCV (0.1mV ~ 600V)200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Ω (0.1Ω ~ 20MΩ)200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ/ 20MΩ
Continuity checkYes
Diode checkYes
Max clamp sizeφ30mm or 10x35mm
Low battery indicatorYes
LCD display3 1/2 digits 2000 counts
Sampling rateapprox. 3 times / sec.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *