Bộ thiết bị đo điện trở đất Fluke 1625-2 Kit

Nhà sản xuất:

Bộ thiết bị Fluke 1625-2 Kit:

  • Hỗ trợ kiểm tra với phương pháp rơi điện thế 3 và 4 cọc
  • Kiểm tra điện trở suất đất 4 cực (sử dụng cọc)
  • Kiểm tra chọn lọc (sử dụng 1 kẹp và cọc)
  • Kiểm tra không cần cọc (chỉ sử dụng 2 kẹp)
  • Các giới hạn có thể điều chỉnh – để thử nghiệm nhanh hơn

Liên hệ để được giá tốt.