Cách đo tần số

Cách đo điện áp xoay chiều

Mạch và thiết bị có thể được thiết kế để hoạt động ở tần số cố định hoặc thay đổi. Chúng có thể hoạt động bất thường nếu hoạt động ở tần số khác với quy định. Vì vậy tuỳ theo đồng hồ đo điện mà ta có cách đo tần số hz khác nhau.

Ví dụ, động cơ xoay chiều được thiết kế để hoạt động ở tần số 60 Hz sẽ hoạt động chậm hơn nếu tần số nhỏ hơn 60 Hz hoặc nhanh hơn nếu tần số vượt quá 60 Hz. Đối với động cơ xoay chiều, bất kỳ sự thay đổi nào về tần số đều gây ra sự thay đổi tỷ lệ thuận trong tốc độ động cơ. Giảm năm phần trăm tần số sẽ giảm năm phần trăm tốc độ động cơ.

Một số đồng hồ vạn năng kỹ thuật số bao gồm các chế độ tùy chọn liên quan đến đo tần số:

 • Chế độ Bộ đếm tần số: Nó đo tần số của tín hiệu xoay chiều  Nó có thể được sử dụng để đo tần số khi xử lý sự cố thiết bị điện và điện tử.
 • Chế độ ghi MIN MAX: Cho phép ghi lại các phép đo tần số trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó cung cấp cùng một chức năng với điện áp, dòng điện và điện trở.
 • Chế độ Autorange: Tự động chọn dải đo tần số. Nếu tần số của điện áp đo được nằm ngoài dải đo tần số Hz, đồng hồ vạn năng điện tử không thể hiển thị phép đo chính xác. Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các phạm vi đo tần số cụ thể

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số có biểu tượng tần số trên mặt số

1. Xoay mặt số sang Hz.

 • Nó thường chia sẻ một vị trí trên mặt số với ít nhất một chức năng khác.
 • Một số máy đo nhập tần số thông qua một chức năng thứ cấp được truy cập bằng cách nhấn một nút và đặt công tắc xoay thành xoay chiều hoặc một chiều.

2. Đầu tiên cắm dây đo màu đen vào giắc cắm COM.

3. Sau đó, cắm dây đo màu đỏ vào giắc V Ω.

 • Khi đo xong, rút các dây đo theo thứ tự ngược lại: đỏ trước, sau đó đen.

4. Nối dây đo màu đen trước, dây đo màu đỏ sau.

 • Khi đo xong, rút các dây đo theo thứ tự ngược lại : đỏ trước, sau đó đen.

5. Đọc số đo trên màn hình.

 • Chữ viết tắt Hz sẽ xuất hiện ở bên phải của bài đọc.

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số có nút tần số

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số có nút tần số

1. Xoay nút xoay sang điện áp xoay chiều (cong V). Nếu điện áp trong mạch không xác định, hãy đặt phạm vi thành cài đặt điện áp cao nhất.

 • Hầu hết các đồng hồ vạn năng kỹ thuật số đều bật nguồn ở chế độ Autorange, tự động chọn dải đo dựa trên điện áp hiện tại.

2. Đầu tiên cắm dây đo màu đen vào giắc cắm COM.

3. Sau đó, cắm dây đo màu đỏ vào giắc V Ω.

4. Chặp các đầu que đo với mạch.

 • Vị trí của các đầu que đo là tùy ý.
 • Khi đo xong, rút que đo theo thứ tự ngược lại : đỏ trước, sau đó đen.

5. Đọc số đo điện áp trên màn hình.

6. Khi đồng hồ vạn năng vẫn được nối với mạch, nhấn nút Hz.

7. Đọc số đo tần số trên màn hình.

 • Biểu tượng Hz sẽ xuất hiện trên màn hình ở bên phải phép đo.

Cân nhắc đo tần số

Trong một số mạch, có thể có đủ méo trên đường dây để ngăn việc đo tần số chính xác. Ví dụ: bộ biến tần xoay chiều (VFD) có thể tạo ra biến dạng tần số.

Xem thêm: Cách đo điện áp xoay chiều

Khi kiểm tra VFD, hãy sử dụng cài đặt bộ lọc thông thấp ( bo loc thong) ac V ( cong V) để có kết quả đọc chính xác. Đối với đồng hồ không có bo loc thongcong Vcài đặt, xoay nút xoay về điện áp một chiều, sau đó nhấn lại nút Hz để đo tần số trên cài đặt điện áp một chiều. Nếu đồng hồ cho phép đo tần số tách rời, bạn cũng có thể thử thay đổi dải điện áp để bù nhiễu. Mong các bạn ai cũng biết cách đo tần số hz một cách chính xác.