Camera nhiệt Fluke Ti480 PRO

Nhà sản xuất:
  • Độ phân giải: 640 x 480 (307.200)
  • Phạm vi nhiệt độ: ≤-20 °C đến 1000 °C
  • Trường nhìn: 34 °H x 24 °V
  • Độ phân giải không gian: 0,93 mRad, D:S 1065:1
  • Độ chính xác nhiệt độ: ± 2 °C hoặc 2%
  • Độ nhạy nhiệt: ≤0,05 °C ở nhiệt độ mục tiêu 30 °C (50 mK)

Liên hệ để được giá tốt.

Danh mục: