Category Archives: Máy bào

Maktec MT111 – Máy bào MT111

Máy bào MT111 – Đặc trưng cuả Máy bào MT111 Khả năng cắt tối đa...

Maktec MT191 – Máy bào MT191

    Máy bào MT191 – Đặc trưng cuả Máy bào MT191 Công suất cao –...

Maktec MT190 – Máy bào MT190

Máy bào MT190 – Đặc trưng cuả Máy bào MT190 Mô tơ 580W công suất...

Maktec MT110 – Máy bào MT110

Máy bào MT110 – Đặc trưng cuả Máy bào MT110 Sta- to được cải tiến....

Máy bào bàn Makita 2012NB

Máy bào bàn Makita 2012NB – Đặc trưng cuả Máy bào bàn Makita 2012NB Nhỏ gọn...

Máy bào Makita 1805N

Máy bào Makita 1805N – Đặc trưng cuả Máy bào Makita 1805N Độ rộng bào lên...

Máy bào Makita 1804N

Máy bào Makita 1804N – Đặc trưng cuả Máy bào Makita 1804N Độ chính xác của...

Máy bào Makita 1911B

Máy bào Makita 1911B – Đặc trưng cuả Máy bào Makita 1911B Mô tơ mạnh mẽ...

Máy bào Makita KP0800X

Máy bào Makita KP0800X – Đặc trưng cuả Máy bào Makita KP0800X Khả năng bào sâu...

Máy bào Makita N1900B

Máy bào Makita N1900B – Đặc trưng cuả Máy bào Makita N1900B Có thể dùng với...

Máy ghép mộng Makita PJ7000

Máy ghép mộng Makita PJ7000 – Đặc trưng cuả Máy ghép mộng Makita PJ7000 Thiết kế...