Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON HT 3006HA

Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON HT 3006HA

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí LUTRON HT 3006HA
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON HT 3006HA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON HT 3006HA:

HUMIDITY/TEMP. METER, + type K/J Temp. Model: HT-3006HA

  • Humidity meter %RH : 10 to 95%RH.
  • Humidity meter/Temp.: 0 to 50.0 oC, oC/oF.
  • Type K thermometer: -100 oC to 1300 oC.
  • Max., Min., data hold.
  • Type K Temp. probe (optional): TP-01, TP-02A, TP-03, TP-04, tefer page 32.
ELECTRICAL SPECIFICATIONS for HUMIDITY METER
 

Humidity

Range10 % to 95 % R.H.
Resolution0.1 % R.H.
Accuracy ( 23 5 ℃ )(after calibration)≧70 % R.H. –  ± ( 3 % reading + 1 % R.H.)

< 70 % R.H. –  ± 3% R.H.

 

Temperature

Range0 ℃ to 60 ℃, 32 ℉ to 140 ℉.
Resolution0.1
Accuracy℃ – ± 0.8 ℃.

℉ – ± 1.5 ℉.

 

ELECTRICAL SPECIFICATIONS for TYPE K/J THERMOMETER
Sensor typeResolutionRangeAccuracy
Type K0.1 ℃-50.0 to 1300.0 ℃± ( 0.4 % + 0.8 ℃ )
-50.1 to -199.9 ℃± ( 0.4 % + 1 ℃ )
0.1 ℉-58.0 to 2372.0 ℉± ( 0.4 % + 1.5 ℉ )
-58.1 to -327.8 ℉± ( 0.4 % + 1.8 ℉ )
Type J0.1 ℃-50.0 to 1100.0 ℃± ( 0.4 % + 0.8 ℃ )
-50.1 to -199.9 ℃± ( 0.4 % + 1 ℃ )
0.1 ℉-58.0 to 2012.0 ℉± ( 0.4 % + 1.5 ℉ )
-58.1 to -327.8 ℉± ( 0.4 % + 1.8 ℉ )
 *  Accuracy value is specified for the meter only.

*  Temp. probe ( Type K, TP-01 TP-02A, TP-03. TP-04 ) is the optional accessories.

 

THERMOCOUPLE PROBE (type K), optional
TP-01-40 ℃ to 250 ℃ (300℃ short-term). Ultra fast response naked-bead probe.TP-03-50 ℃ to 1200 ℃ ( -50 ℉ to 2200℉). High temp., Penetration &immersion.
TP-02A-50 ℃ to 900 ℃ ( -50 ℉ to  1650℉). Penetration & Immersionapplications.TP-04-50 ℃ to 400 ℃ ( -50 ℉ to 752℉). Precision surface temp.measurement.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *