Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON YK 2005RH

Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON YK 2005RH

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí LUTRON YK 2005RH
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON YK 2005RH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON YK 2005RH:

 • Humidity: 10 to 95%RH, Temp.:0 to 50 oC, oC/oF
 • High capacity, 16,000 data logger point
 • Real time data logger (record year, month date, hour, minute, second)
 • Humidity, Temp., Dew point, type K/J Temp
 • Resolution: 0.01%RH, 0.01 degree
 • Hunidity function with very fast response time
 • Max., Min., Data hold, zero adjust
 • RS-232 computer interface, Jumbo LCD display
 • Option data transmission software, SW-DL2005
 • DC 1.5V (UM3, A4)x4PCs or DC 9V adapter in
 • Size: 203x76x38mm
YK-2005RH
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON YK 2005RH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *