Đo nhiệt độ hồng ngoại Laserline 082.045A

Đo nhiệt độ hồng ngoại Laserline 082.045A

Đo nhiệt độ hồng ngoại Laserline 082.045A
Đo nhiệt độ hồng ngoại Laserline 082.045A

Mô tả máy  Laserline 082.045A

 • Chức năng: đo nhiệt độ bề mặt, nhiệt độ môi trường, độ ẩm không khí tương đối, nhiệt độ điểm.
 • Đo nhiệt độ trong các trường hợp khó khăn, nguy hiểm.
 • Các ẩm kế tích hợp xác định độ ẩm không khí tương đối và tính toán nhiệt độ điểm.
 • Các khu vực, vị trí có nhiệt độ cao và những nơi nguy hiểm bởi sự hình thành của nước ngưng tụ.
 • Đa chức năng hiển thị: cung cấp đủ không gian cho tất cả các giá trị đo
 • Chỉ số nước ngưng tụ như biểu đồ thanh hiển thị
 • Min / Max / Avg display: Nhỏ nhất, lớn nhất hoặc giá trị trung bình đo được có thể được hiển thị, khi cần thiết.
 • Hệ số phát thải có thể điều chỉnh (0.10 … 0.99)
 • Màn hình hiển thị đo lường trong ° C hoặc ° F , lựa chọn.
 • Data-Hold: Các giá trị đo gần nhất được lưu tạm thời.
 • LCD đèn nền: LCD chiếu sáng.
 • Máy có vỏ bảo vệ chống tác động.

Thông số kỹ thuật máy Đo nhiệt độ hồng ngoại 082.045A:

INFRAROT MEASURING RANGE-40 °C … 600 °C ACCURACY ± 1 °C (-10 °C to 60 °C) ± 1.5 °C (< 10 °C and > 60 °C) or ± 1.5 % whichever value is greater
AMBIENT TEMPERATURE-10 °C to 60 °C ACCURACY ± 2 °C
HYGROMETER20 % to 90 % relative air humidity ACCURACY ± 3%
DEW POINT INDICATOR-20 °C to 60 °C
OPTICS 8:1(8 m distance : 1 m measured spot)
EMISSION COEFFICIENT0.10 … 0.99; adjustable
LASER WAVELENGTH650 nm
LASER class 2M< 5 mW
POWER SUPPLYType 9 V E block battery
DIMENSIONS (B x H x D)108 x 161 x 38 mm
WEIGHT0,185 kg