Đồng hồ đo điện vạn năng APECH AM 9009

Đồng hồ đo điện vạn năng APECH AM 9009

Đồng hồ đo điện vạn năng APECH AM 9009
Đồng hồ đo điện vạn năng APECH AM 9009

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng APECH AM 9009 :

 

RangesMeasuring rangeAccuracy
DCV400mV0~600V (5 Autoranging)
Input impedance approx. 10MΩ
±0.6% rdg  ± 4rdt
4V
40V
400V
600V±1.0% rdg  ± 4rdt
ACV400mV20~399.9mV
input impedance approx.10MΩ
±1.6% rdg  ± 4rdt(50/60Hz)
±2.0% rdg  ± 4rdt(400Hz)
4V0~600V (4 autoranging)

Input impedance approx. 10MΩ

±1.3% rdg  ± 4rdt(50/60Hz)

±1.7% rdg  ± 4rdt(400Hz)

40V
400V±1.6% rdg  ± 4rdt(50/60Hz)

±2.0% rdg  ± 4rdt(400Hz)

600V
DCA400uA0~400uA
(2 autoranging)
±2.0% rdg  ± 4rdt
4000uA
40mA0~400uA
(2 autoranging)
±1.0% rdg  ± 4rdt
400mA
4A0~10A (2 autoranging)±1.6% rdg  ± 4rdt
10AAllowable measurement time: 10A(15 second max)
ACA400uA0~4000uA
(2 autoranging)
±2.6% rdg  ± 4rdt(50/60Hz)

±3.0% rdg  ± 4rdt(400Hz)

4000uA
40mA0~4000uA

(2 autoranging)

±2.0% rdg  ± 4rdt(50/60Hz)

±2.4% rdg  ± 4rdt(400Hz)

400mA
4A0~10A

(2 autoranging)

10AAllowable measurement time: 10A(15 second max)
ΩResistance400Ω0~40MΩ
(6 Autoranging)
±1.0% rdg  ± 4rdt
4kΩ
40kΩ
400kΩ
4MΩ
40MΩ±2.0% rdg  ± 4rdt
Diode checkTest current
approx.0.4A
Unspecified
Continuity check0~40MΩBuzzer beepers below about 10040MΩ
Capacitance40nF~100uF
(5 autoranging)
±3.5% rdg  ± 10rdt
400nF±3.0% rdg  ± 5rdt
4uF
40uF±3.5% rdg  ± 5rdt
100uF
Frequency5.1Hz~10MHz
(8 autoranging)
Input sensitivity:
~1MHz/more than 1.5V (RMS)
Over 1MHz/more than 2V (RMS)
±0.1% rdg  ± 5rdt
51.2Hz
512Hz
5.12kHz
51.2kHz
512kHz
5.12MHz
10MHz
DUTY0.1~99.9%
(pulse with/pulse period)
±2.5% rdg  ± 5rdt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *