Fluke 154 HART Communicator

Nhà sản xuất:
  • Hỗ trợ mô tả thiết bị HART (DD) đầy đủ của tất cả các thiết bị HART
  • Định cấu hình thiết bị HART
  • Thực hiện cắt HART trên các thiết bị HART khi được sử dụng với bộ hiệu chuẩn dòng Fluke 750 hoặc 720
  • Theo dõi thiết bị PV, SV, TV, QV và các biến HART được đo lường khác
  • Kết nối không dây thuận tiện với modem HART

Liên hệ để được giá tốt.