Category Archives: Thiết bị đo khoảng cách

Thiết bị đo khoảng cách, Laser Distance Meters fluke

Máy đo khoảng cách bằng Laser Fluke 424D

Máy đo khoảng cách bằng Laser Fluke 424D Máy đo khoảng cách laser Fluke 424D...

Máy đo khoảng cách bằng Laser Fluke 419D

Máy đo khoảng cách bằng Laser Fluke 419D Máy đo khoảng cách bằng Laser Fluke...

Máy đo khoảng cách bằng Laser Fluke 414D

Fluke 414D là thước đo khoảng cách 50m có độ chính xác cao ± 2.0...