Category Archives: Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại

Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại, Infrared Thermometers fluke

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62 MAX+

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62 MAX+ -30 °C to 650 °C (-22...

Bút đo nhiệt độ thực phẩm Fluke Foodpro Plus

Bút đo nhiệt độ thực phẩm Fluke Foodpro Plus Fluke FP hay Fluke FoodPro Plus...

Súng đo nhiệt độ thực phẩm Fluke FP Foodpro

Súng đo nhiệt độ thực phẩm Fluke FP Foodpro   Thông số kỹ thuật hồng...

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 59 MAX

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 59 MAX Máy đo nhiệt độ hồng ngoại...

Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 59 MAX+

Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 59 MAX+ – Fluke 59 Max được thiết kế để...

Camera nhiệt hồng ngoại Fluke VT02

Camera nhiệt hồng ngoại Fluke VT02 Camera nhiệt hồng ngoại Fluke VT02 chụp ảnh nhiệt...

Đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 574

Đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 574 Đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 574 là...

Đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 572

Fluke 572 là nhiệt kế hồng ngoại dạng súng với dải đo rộng và tỷ...

Đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 572-2

Đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 572-2...

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62 MAX+

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62 MAX+ Máy đo nhiệt độ hồng ngoại...

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 63

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 63 Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 63 có...

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 61

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 61 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke...

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 561

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 561 Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 561 có...

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 566

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 566 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke...

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 568

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 568  Nhiệt kế đa năng Fluke 568 là...

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62 MAX

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62 MAX -30 °C to 500 °C (-22...