Category Archives: Thiết bị kiểm tra lắp đặt Fluke

Thiết bị kiểm tra lắp đặt đa chức năng Fluke là công cụ kiểm định lý tưởng cho tất cả các phép đo hay kiểm tra hệ thống điện lắp đặt, với nhiều chức năng đo như:

 • Tính liên tục tại các đầu vào L-N, N-PE
 • Kiểm tra RCD nhạy DC đều (Loại B)
 • Điện trở nối đất
 • Điện áp & tần số
 • Thiết bị kiểm tra phân cực dây dẫn, phát hiện các dây N bị đứt
 • Điện trở cách điện
 • Tính thông mạch & trở kháng
 • Đo các cuộn dây môtơ bằng kiểm tra thông mạch
 • Điện trở của mạch kín & đường dây
 • Dòng điện chạm đất dự kiến (PEFC/IK)
 • Dòng điện đoản mạch dự kiến (PSC/IK)
 • Thời gian đóng ngắt của RCD
 • Mức ngắt RCD ( có thể thay đổi )
 • Đo thời gian & dòng diện ngắt cho RCD loại A & AC trong một kiểm tra
 • Dòng điện biến thiên RCD
 • Kiểm tra RCD tự động theo trình tự
 • Chỉ báo trình tự pha

Thiết bị kiểm tra lắp đặt đa chức năng Fluke 1662

Fluke 1662 là thiết bị kiểm tra điện đa chức năng, người dùng có thể sử...

Thiết bị kiểm tra lắp đặt đa chức năng Fluke 1663

Fluke 1663 là thiết bị kiểm tra điện đa chức năng, người dùng có thể...