Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giám sát việc làm: công nghệ đếm người
Tự động đo lường công suất sử dụng bằng cảm biến đếm số người trong toàn bộ tòa nhà của bạn. Bảo vệ nhân viên của bạn bằng cách nhanh chóng và dễ dàng đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cách xa xã hội.

Lắp đặt các cảm biến giám sát tỷ lệ cư trú của Irisys tại các lối vào và lối ra của tòa nhà chính, cũng như trong các phòng riêng lẻ trong toàn bộ tòa nhà. Một hệ thống có thể đếm chính xác và ẩn danh mọi người khi họ ra vào khu vực. Dữ liệu về việc sử dụng theo thời gian thực được hiển thị trên màn hình hiển thị hoặc các tùy chọn biển báo khác để người dùng tòa nhà biết khi nào một vị trí an toàn để vào.

Dữ liệu ẩn danh con người được thu thập cũng có thể được truy cập thông qua hệ thống dựa trên đám mây. Sau đó, những người quản lý hoặc bảo trì tòa nhà có thể xem có bao nhiêu người đã ra vào một khu vực của tòa nhà để dễ dàng theo dõi lịch trình dọn dẹp hoặc sửa chữa trong thế giới hậu COVID-19.