Giới thiệu về Điốt (Diode)

Điốt được phân cực, có nghĩa là chúng phải được lắp vào PCB theo đúng cách.
Điều này là do dòng điện sẽ chỉ chạy qua chúng theo một hướng (giống như không khí sẽ chỉ chạy một chiều qua van lốp).Diode có hai kết nối, một cực dương và một cực âm. Cực âm luôn được xác định bằng dấu chấm, vòng hoặc một số dấu khác.

Điốt

Pcb thường được đánh dấu + ở đầu cực âm.

Điốt có đủ hình dạng và kích cỡ. Chúng thường được đánh dấu bằng số loại. Đặc điểm chi tiết của một diode có thể được tìm thấy bằng cách tra cứu số loại trong sổ dữ liệu.

Nếu bạn biết cách đo điện trở bằng đồng hồ thì hãy thử nghiệm một số điốt. Một cái đi ốt tốt có điện trở thấp ở một hướng và cao ở hướng khác.

Có các loại diode chuyên dụng như zener và diode phát quang (LED).

ký hiệu Diode