Hiệu chuẩn máy đo nhiệt độ

Hiệu chuẩn máy đo nhiệt độ

Hiệu suất của bộ truyền nhiệt độ và các thiết bị liên quan có thể giảm, đặc biệt là trong môi trường khắc nghiệt như trong các cơ sở công nghiệp. Hiệu chuẩn máy đo nhiệt độ duy trì độ tin cậy và thời gian hoạt động.

Hiệu chuẩn máy đo nhiệt độ

Các thiết bị hiệu chuẩn của Fluke , chẳng hạn như Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 724 hoặc Thiết bị hiệu chuẩn quy trình lập hồ sơ Fluke 754 , có thể cung cấp ba điều cần thiết để hiệu chuẩn chính xác máy phát nhiệt độ – nhiệt độ nguồn, cung cấp công suất vòng lặp và đo dòng điện đầu ra kết quả.

Hầu hết các thiết bị hiệu chuẩn quy trình ghi chép tài liệu tiên tiến, chẳng hạn như Fluke 754, cũng có thể kiểm tra và hiệu chuẩn cả thiết bị nhiệt độ và áp suất, giúp giữ cho số lượng thiết bị kỹ thuật viên cần mang ở mức tối thiểu. 754 thậm chí có thể hiệu chỉnh các tác vụ được sử dụng nhiều nhất của thiết bị đo điện tử HART, bao gồm các thiết bị xung như máy phát RTD. Thiết bị hiệu chuẩn kết hợp với giếng khô như Giếng đo lường hiện trường 9142 của Fluke Calibration cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh vòng kín.

Khi so sánh các thiết bị hiệu chuẩn, khả năng truy xuất nguồn gốc của thiết bị thử nghiệm cũng là một yếu tố quan trọng. Truy xuất nguồn gốc có nghĩa là các chức năng kiểm tra và đo lường của hiệu chuẩn đã được xác minh để hoạt động trong phạm vi thông số kỹ thuật được yêu cầu và các thông số kỹ thuật đó có thể truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Tất cả các thiết bị kiểm tra của Fluke đều có thể được đặt hàng với hiệu chuẩn có thể theo dõi NIST.

Để biết thêm thông tin liên quan đến hiệu chuẩn máy phát nhiệt độ, hãy xem Cách hiệu chỉnh máy hiệu chuẩn nhiệt độ – HART và Tự động hóa hiệu chuẩn máy phát và cảm biến .