Hiệu suất năng lượng

Năng lượng là một vấn đề quan trọng đối với các cơ sở trên toàn thế giới. Chất thải năng lượng chưa được phát hiện và chưa được xử lý thể hiện sự tiết kiệm rất lớn. Các tài nguyên được cung cấp trong Trung tâm Giải pháp Hiệu quả Năng lượng này sẽ giúp bạn sử dụng dữ liệu đo lường để hỗ trợ các quyết định và hành động giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Hiệu suất năng lượng tối ưu thì chúng ta cần quan tâm việc gì?

Hiệu suất năng lượng

THÀNH PHẦN CỐT LÕI CỦA NĂNG LƯỢNG

Hầu hết các cơ sở trước đây chưa phân tích việc sử dụng năng lượng hàng tháng của họ, truy tìm nó cho các thành phần hoạt động hoặc chia nhỏ phí tiện ích. Và cho đến khi bạn hiểu cách bạn sử dụng năng lượng, thật khó để đưa ra quyết định thông minh về cách giảm tiêu thụ.

Hướng dẫn sử dụng camera nhiệt kiểm tra bảng điện và hệ thống dây diện

Tải xuống ngay whitepaper dài 3 trang của chúng tôi về hai thành phần chính của năng lượng trực tiếp: Sức mạnh (kW) và Nhu cầu (kVA) và tìm hiểu cách đo năng lượng của bạn.

THÀNH PHẦN CỐT LÕI CỦA NĂNG LƯỢNG

CÁC LOẠI ĐO LƯỜNG CHẤT THẢI NĂNG LƯỢNG

Chất thải điện

năng lượng điện và theo dõi sử dụng năng lượng điện là những bước đầu tiên để giảm chi phí năng lượng.

Chất thải của quy trình sản xuất

Quy mô và loại quy trình sản xuất xảy ra trong cơ sở của bạn có tác động lớn đến loại chất thải năng lượng mà bạn sẽ tìm thấy.

Xây dựng cơ sở hạ tầng

Chất thải

Tòa nhà tiêu thụ năng lượng như một phần của hoạt động tiêu chuẩn, nhưng mức tiêu thụ là cần thiết và chất thải là bao nhiêu?

CÁCH TÌM CHẤT THẢI VỚI FLUKE

Ánh xạ hệ thống của bạn có thể cho bạn thấy chính xác lượng năng lượng đang được sử dụng và người tiêu dùng lớn nhất là gì.

Bạn có muốn tìm chất thải năng lượng của riêng bạn? Tải xuống danh sách kiểm tra của bạn bây giờ:

Lãng phí năng lượng phổ biến nhất trong một hệ thống điện
Lãng phí năng lượng phổ biến nhất trong một hệ thống điện
Chất thải năng lượng phổ biến nhất trong hệ thống HVAC
Chất thải năng lượng phổ biến nhất trong hệ thống HVAC
Chất thải năng lượng phổ biến nhất trong một hệ thống cơ điện
Chất thải năng lượng phổ biến nhất trong một hệ thống cơ điện
Chất thải năng lượng phổ biến nhất trong một hệ thống khí nén
Chất thải năng lượng phổ biến nhất trong một hệ thống khí nén

XEM NHỮNG GÌ HỆ THỐNG CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC ẨN

Đèn ở cơ sở của bạn nhấp nháy? Là thiết bị của bạn đặt lại ngẫu nhiên? Hay là động cơ đang chạy nóng? Tải xuống ngay 5 dấu hiệu cảnh báo hàng đầu cho thấy bạn có thể gặp vấn đề về chất lượng điện (PQ).

Các vấn đề về chất lượng điện nằm trong phạm vi từ quá độ kéo dài trong vài giây đến khi mất điện kéo dài hàng giờ. Khi nhiễu điện nằm ngoài giới hạn vận hành, thiết bị có thể bị gián đoạn hoặc hư hỏng và chi phí năng lượng tăng.

Tải về bài viết của chúng tôi về cách chẩn đoán các vấn đề PQ và thủ phạm phổ biến nhất. Trên đây là những hướng dẫn để có Hiệu suất năng lượng tối ưu nhất có thể.