Hướng dẫn kết nối Diode

Hướng dẫn kết nối Diode

Đầu cực âm của diode thường được đánh dấu theo một số cách. Mỗi diode đều có hai đầu cuối – các kết nối trên mỗi đầu của linh kiện – và các đầu cuối đó là phân cực, có nghĩa là hai đầu cuối khác nhau rõ ràng. Điều quan trọng là không trộn các kết nối trên một diode. Đầu dương của một diode được gọi là cực dương, và đầu âm được gọi là cực âm. Nối các điốt sao cho các electron chạy từ cực dương sang cực âm. Các kết nối diode tiết lộ cách dòng điện di chuyển theo một hướng trong mạch diode