Hướng dẫn về lớp tiếp giáp cách điện Barrier

Hướng dẫn về lớp cách điện Barrier
diode NP

Tại chỗ nối, các electron lấp đầy các lỗ trống để không có các lỗ trống hoặc electron tự do ở đó.

Mối nối thực tế trở thành một lớp cách điện. Diode Schottky, còn được gọi là diode rào cản Schottky hoặc diode mang sóng nóng, là một diode bán dẫn được hình thành bởi mối nối của chất bán dẫn với kim loại. Nó có sự sụt giảm điện áp chuyển tiếp thấp và hành động chuyển đổi rất nhanh

Rào cản này phải được vượt qua trước khi dòng điện có thể chạy qua điểm nối PN.

Điốt không sử dụng tiếp giáp p-n mà là tiếp giáp với một loại kim loại ở một bên và một bán dẫn loại n ở mặt kia. … Điốt NP rào cản Schottky có VF cực thấp và tốc độ cực cao vì nó không sử dụng lỗ