i2500-10 iFlex® Flexible Current Probes

Đầu dò dòng điện i2500-10 iFlex® Flexible Current Probes

Các đầu dò dòng điện linh hoạt i2500-10 iFlex® Flexible Current Probes mở rộng phạm vi đo của các mét Fluke được chọn thành 2500 A AC trong khi cung cấp độ linh hoạt đo tối ưu. Các đầu dò iFlex® kết nối trực tiếp với đồng hồ đo, hiển thị các phép đo dòng điện mà không có các yếu tố tỷ lệ dễ bị lỗi. Dây 1,8 m (6 ft) cho phép tách biệt giữa vị trí đo và đồng hồ kẹp giúp xem màn hình dễ dàng hơn. Kích thước vòng lớn và tiết diện mỏng cho phép đo các dây dẫn có kích thước vụng về và cải thiện khả năng tiếp cận dây trong không gian đông đúc. Có sẵn trong các kích thước 25 cm (10 in) và 45 cm (18 in).

Đầu dò dòng điện i2500-10 iFlex® Flexible Current Probes

Tính năng chính