Khúc xạ kế độ mặn Atago Master-S/MillM (Tự động bù nhiệt)

Khúc xạ kế độ mặn Atago Master-S/MillM

(Tự động bù nhiệt)

Khúc xạ kế độ mặn nước biển Atago Master-S/MillM (Tự động bù nhiệt)
Khúc xạ kế độ mặn nước biển Atago Master-S/MillM (Tự động bù nhiệt)

Atago Master-S/MillM đo độ mặn và trọng lượng riêng của nước biển. Độ mặn của nước biển sẽ được hiển thị dạng ‰ của một phần trên mỗi mill.

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật
– Khoảng đo độ mặn: 0 to 100‰
– Khoảng đo tỷ trọng: 1000 … 1070 sg
– Vạch chia nhỏ nhất: 1‰ / 0.001
– Độ chính xác: ±20/00/ ±0.001
– Độ lập lại: ±10/00 / ±0.0005
– Bù trừ nhiệt độ: Không
– Kích thước: 3.3 x 3.3 x 20.4cm
– Trọng lượng: 100 gam
Cung cấp bao gồm:
+ Khúc xạ kế đo độ mặn model Master-S/MillM
+ Hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng