Mạch xén âm

Mạch xén âm gần giống như mạch xén dương, chỉ có một điểm khác biệt. Nếu diode trong hình (a) và (b) được mắc với cực ngược, thì các mạch sẽ trở thành mạch xén nối tiếp âm và mạch xén song song âm. Và nó được thể hiện trong hình (a) và (b) dưới đây:

Các mạch trên đều sử dụng trong trường hợp diode là một diode lý tưởng. Tuy nhiên trên thực tế, điện áp đánh thủng sẽ tồn tại (0,7V đối với silicon và 0,3 V đối với Germanium). Khi điều này được tính đến, các dạng sóng đầu ra cho các dao cắt dương và âm sẽ có hình dạng như trong hình bên dưới.

 Mạch xén phân cực âm

Mạch xén phân cực là mạch chỉ loại bỏ một phần nhỏ của nửa chu kỳ âm của điện áp tín hiệu được loại bỏ. Khi một phần nhỏ của nửa chu kỳ âm được loại bỏ, nó được gọi là mạch xén thiên vị âm. Sơ đồ mạch và dạng sóng được hiển thị trong hình dưới đây.

Trong mạch xén này, Khi điện áp tín hiệu đầu vào âm nhưng không vượt quá điện áp V, diode D vẫn bị phân cực ngược và hầu hết điện áp đầu vào xuất hiện trên đầu ra. Khi trong nửa chu kỳ âm của tín hiệu đầu vào, điện áp tín hiệu sẽ nhiều hơn điện áp V, diode sẽ phân cực thuận và do đó dẫn rất nhiều.

Điện áp đầu ra bằng -V và duy trì ở -V miễn là cường độ của điện áp tín hiệu đầu vào lớn hơn độ lớn của điện áp V. Do đó, mạch xén phân cực âm sẽ loại bỏ điện áp đầu vào khi điện áp tín hiệu đầu vào trở nên lớn hơn điện áp. Việc xén  có thể được thay đổi bằng cách đảo ngược các kết nối nguồn và diode, như được minh họa trong hình (b).

 Mạch xén phân cực âm

Dưới đây là một số dạng mạch xén phân cực với diode là lý tưởng

các  Mạch xén phân cực âm

mach xen am tieu bieu

sơ đồ mạch xén âm

Chu kỳ dương của đầu vào – Khi điện áp đầu vào được áp dụng, chu kỳ dương của đầu vào làm cho điểm A trong mạch dương so với điểm B. Điều này làm cho diode phân cực thuận và do đó nó hoạt động giống như một công tắc đóng. Do đó, điện áp đầu vào hoàn toàn xuất hiện trên điện trở tải để tạo ra đầu ra [katex]V_{0}[/katex].

Chu kỳ âm của đầu vào – Chu kỳ âm của đầu vào làm cho điểm A trong mạch trở nên âm so với điểm B. Điều này làm cho diode bị phân cực ngược và do đó nó hoạt động giống như một công tắc mở. Do đó, điện áp trên điện trở tải sẽ bằng không làm choV0V0 số không.

Ứng dụng của mạch xén

-Được sử dụng trong các máy phát FM để giảm tiếng ồn

-Để giới hạn đầu vào điện áp cho một thiết bị

-Để sửa đổi dạng sóng hiện có thành đầu ra mong muốn