Category Archives: 10 – Phụ kiện

Phụ kiện cho các loại thiết bị đo

i2500-10 iFlex® Flexible Current Probes

Các đầu dò dòng điện linh hoạt i2500-10 iFlex® Flexible Current Probes mở rộng phạm...

Đầu đo nhiệt độ kiểu K Fluke 80PK-3A

Đầu đo nhiệt độ kiểu K Fluke 80PK-3A Fluke 80PK-27 sử dụng kết nối kiểu...

Đầu đo nhiệt độ kiểu K Fluke 80PK-27

Đầu đo nhiệt độ Fluke 80PK-27 Fluke 80PK-27 sử dụng kết nối kiểu K, máy...

Điện cực đo PH Hanna Hi 6100805

Điện cực đo PH Hanna Hi 6100805 Thông số kỹ thuật: Sản phẩm dùng ở...

Đầu đo nhiệt độ tiếp xúc Laserline 082.035.4

Đầu đo nhiệt độ tiếp xúc Laserline 082.035.4 Laserline ThermoSensor Touch 082.035.4 Mô tả đầu...

Que đo nhiệt độ kiểu K Laserliner 082.035.2 (-50°C ~ 800°C)

Laserliner 082.035.2 được sử dụng để đo nhiệt độ tiếp xúc, tương ứng với hầu...

Que đo nhiệt độ kiểu K Laserliner 082.035.1

Laserliner 082.035.1 được sử dụng để đo nhiệt độ tiếp xúc, tương ứng với hầu hết...