Category Archives: Đầu đo nhiệt độ kiểu K

Đầu đo nhiệt độ kiểu K Fluke 80PK-3A

Đầu đo nhiệt độ kiểu K Fluke 80PK-3A Fluke 80PK-27 sử dụng kết nối kiểu...

Đầu đo nhiệt độ kiểu K Fluke 80PK-27

Đầu đo nhiệt độ Fluke 80PK-27 Fluke 80PK-27 sử dụng kết nối kiểu K, máy...

Que đo nhiệt độ kiểu K Laserliner 082.035.2 (-50°C ~ 800°C)

Laserliner 082.035.2 được sử dụng để đo nhiệt độ tiếp xúc, tương ứng với hầu...

Que đo nhiệt độ kiểu K Laserliner 082.035.1

Laserliner 082.035.1 được sử dụng để đo nhiệt độ tiếp xúc, tương ứng với hầu hết...