Sự khác biệt giữa cảm biến và đầu dò

Một trong những điểm khác biệt đáng kể giữa cảm biến và đầu dò là cảm biến nhận biết được những thay đổi vật lý xảy ra ở xung quanh trong khi đầu dò chuyển đổi đại lượng vật lý hoặc không điện thành tín hiệu khác hoặc tín hiệu điện. Một số khác biệt khác giữa cảm biến và đầu dò được giải thích dưới đây trong biểu đồ so sánh.

Cả Đầu dò và cảm biến đều là các thiết bị vật lý được sử dụng trong các dụng cụ điện và điện tử để đo các đại lượng vật lý. Cảm biến phát hiện mức năng lượng và chuyển nó thành tín hiệu điện, dễ dàng đo được bằng đồng hồ kỹ thuật số. Đầu dò truyền năng lượng dưới dạng tương tự hoặc dạng khác.

Biểu đồ so sánh

 

Cơ sở để so sánhcảm biếnĐầu dò
Định nghĩaCảm nhận những thay đổi vật lý xảy ra ở xung quanh và chuyển nó thành một đại lượng có thể đọc được.Đầu dò là một thiết bị khi hoạt động sẽ biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
Các thành phầnCảm biến chính nóCảm biến và điều hòa tín hiệu
Chức năngPhát hiện các thay đổi và tạo ra các tín hiệu điện tương ứng.Chuyển đổi một dạng năng lượng thành năng lượng khác.
Ví dụCảm biến tiệm cận, Cảm biến từ tính, Cảm biến gia tốc kế, Cảm biến ánh sáng, v.v.Thermistor, Potentiometer, Thermocouple, v.v.

 

Định nghĩa của cảm biến

Cảm biến là một thiết bị đo đại lượng vật lý (tức là Nhiệt, ánh sáng, âm thanh, v.v.) thành tín hiệu dễ đọc (điện áp, dòng điện, v.v.). Nó cho kết quả chính xác sau khi hiệu chuẩn.

Ví dụ – Thủy ngân được sử dụng trong nhiệt kế chuyển đổi nhiệt độ của đại lượng đo thành sự giãn nở và co lại của chất lỏng, dễ dàng đo được với sự trợ giúp của ống thủy tinh đã hiệu chuẩn. Cặp nhiệt điện cũng chuyển đổi nhiệt độ thành điện áp đầu ra được đo bằng nhiệt kế.

Định nghĩa của cảm biến

 

Các cảm biến có nhiều ứng dụng trong thiết bị điện tử. Một vài trong số chúng được giải thích dưới đây.

  1. Các cảm biến chuyển động được sử dụng trong hệ thống an ninh gia đình và hệ thống cửa tự động.
  2. Cảm biến ảnh nhận biết tia hồng ngoại hoặc tia cực tím.
  3. Cảm biến gia tốc kế sử dụng trong điện thoại di động để phát hiện các góc quay của màn hình.

Định nghĩa Đầu dò

Định nghĩa Đầu dòĐầu dò là một thiết bị thay đổi các thuộc tính vật lý của tín hiệu không điện thành tín hiệu điện có thể đo được dễ dàng. Quá trình chuyển đổi năng lượng trong Đầu dò được gọi là quá trình truyền tải. Quá trình chuyển đổi được hoàn thành thành hai bước. Đầu tiên bằng cách cảm nhận tín hiệu và sau đó tăng cường nó để xử lý thêm.

Đầu dò có ba thành phần chính; chúng là thiết bị đầu vào, thiết bị xử lý hoặc điều hòa tín hiệu và thiết bị đầu ra.

Các thiết bị đầu vào nhận đại lượng đo và chuyển tín hiệu tương tự tỷ lệ đến thiết bị điều hòa. Thiết bị điều hòa đã được sửa đổi, lọc hoặc làm suy giảm tín hiệu mà các thiết bị đầu ra có thể dễ dàng chấp nhận được.

Sự khác biệt chính giữa cảm biến và đầu dò

Sau đây là những điểm khác biệt chính giữa cảm biến và đầu dò.

  1. Bộ cảm biến cảm nhận được sự thay đổi vật lý xung quanh trong khi Đầu dò chuyển dạng năng lượng này thành dạng năng lượng khác.
  2. Bản thân cảm biến là thành phần chính của cảm biến, trong khi cảm biến và điều hòa tín hiệu là thành phần chính của cảm biến.
  3. Chức năng chính của cảm biến là nhận biết các thay đổi vật lý, trong khi đầu dò chuyển đổi các đại lượng vật lý thành tín hiệu điện.
  4. Gia tốc kế, khí áp kế, con quay hồi chuyển là những ví dụ về cảm biến trong khi nhiệt điện trở và cặp nhiệt điện là những ví dụ về Đầu dò.

Phần kết luận

Cảm biến và Đầu dò đều là thiết bị vật lý được sử dụng để đo các đại lượng vật lý như nhiệt độ, độ dịch chuyển, nhiệt lượng, v.v. rất khó đo.