Thiết bị đo gió LUTRON AM 4202

Thiết bị đo gió LUTRON AM 4202

Thiết bị đo gió LUTRON AM 4202
Thiết bị đo gió LUTRON AM 4202

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thiết bị đo gió LUTRON AM 4202:

  • ANEMOMETER (w/ Tepm.) Model: AM-4202
  • 0.4 to 30.0 m/s, m/s, ft/min, km/h, knots, Temperature, Data hold, 18 mm LCD.
  • Low-friction ball-bearing vane.
ELECTRICAL SPECIFICATIONS        ( 23 5 )
Air velocity
MeasurementRangeResolutionAccuracy
m/s0.4-30.0 m/s0.1 m/s± (2 % + 1 d)
km/h1.4-108.0 km/h0.1 km/h± (2 % + 3 d)
ft/min.80-5910 ft/min.10 ft/min.± (2 % + 2 d)
knots0.8-58.3 knots0.1 knots± (2 % + 2 d)
Note:   m/s – meters per second km/h – kilometers per hour ft/min – feet/per minute    knots – nautical miles perhour
Temperature
MeasurementRangeResolutionAccuracy
0 ℃ to 60 ℃0.1 ℃± 0.8 ℃
32 ℉ to 140 ℉0.1 ℉± 1.5 ℉

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *