Category Archives: Bút thử điện áp

Bút thử điện chính hãng giá tốt.

Là công cụ kiểm tra điện áp sống vô cùng tiện dụng, sử dụng đơn giản chỉ cần cho tiếp xúc với nguồn điện và nhận thông báo bằng đèn. Gồm có hai cách kiểm tra là tiếp xúc và không tiếp xúc.