Category Archives: Cân điện tử

Cân điện tử chính hãng giá tốt

Cân điện tử được sử dụng để kiểm tra chính xác trọng lượng của một vật với phạm vi trọng lượng đã được quy định, nó sử dụng một bộ cảm biến để nhận diện vật mẫu sau đó chuyển tiếp vào bộ mạch trung tâm sử lý và hiển thị kết quả lên màn hình.

Trọng lượng quy định: <=500g, 1kg – 3kg,… tùy vào vật mẫu mà chúng ta sử dụng để đo.