Category Archives: Đo khí thải – chất lượng không khí

Máy đo khí thải và chất lượng không khí.

Sử dụng để đo và phân tích các thành phần khí thải trong không khí, kiểm soát các loại khí như: Oxy, CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S,…