Category Archives: Đo oxy hòa tan

Máy đo oxy hòa tan chuyên dùng chính hãng. Được sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu hóa học, ứng dụng cho nhiều ngành công nghiệp khí, nuôi trồng các ngành thủy hải sản điều chỉnh được lượng khí lý tưởng…

Máy được thiết kế tiện lợi, dễ sử dụng với thang đo rộng thường đạt từ 0 – 50 mg/l.

Độ phân giải đạt: 0.01 mg/L (ppm)

Máy đo oxy hòa tan để bàn Hanna HI 2400

Máy đo oxy hòa tan để bàn Hanna HI 2400 Hanna HI 2400 Dissolved Oxygen...

Máy đo oxy hòa tan để bàn Hanna HI 4421

Máy đo oxy hòa tan để bàn Hanna HI 4421 HI 4421 Research Grade Dissolved...

Hanna HI 9142 – Đo oxy hòa tan Hanna HI 9142

Đo oxy hòa tan Hanna HI 9142 Manual Calibration Dissolved Oxygen Meter Đo oxy hòa...

Hanna HI 9146 – Đo oxy hòa tan Hanna HI9146

Máy Đo oxy hòa tan Hanna HI 9146 là  khả năng chịu nước, đồng hồ...

Hanna HI 9147 – Đo oxy hòa tan Hanna HI 9147

Đo oxy hòa tan Hanna HI 9147 Dissolved Oxygen Meter for Aquaculture Đo oxy hòa...

Hanna HI 98186 – Đo oxy hòa tan BOD Hanna HI 98186

Đo oxy hòa tan BOD Hanna HI 98186 Dissolved Oxygen and BOD Meter Thông số...