Category Archives: Đo oxy hòa tan

Máy đo oxy hòa tan chuyên dùng chính hãng. Được sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu hóa học, ứng dụng cho nhiều ngành công nghiệp khí, nuôi trồng các ngành thủy hải sản điều chỉnh được lượng khí lý tưởng…

Máy được thiết kế tiện lợi, dễ sử dụng với thang đo rộng thường đạt từ 0 – 50 mg/l.

Độ phân giải đạt: 0.01 mg/L (ppm)