Category Archives: Máy đếm hạt bụi – đo bụi

Máy đếm hạt bụi cầm tay Kanomax 3800

Máy đếm hạt bụi cầm tay Kanomax 3800 Thông số kỹ thuật Máy đếm hạt bụi...

Máy đếm hạt bụi cầm tay 5 kênh Kanomax 3886

Máy đếm hạt bụi cầm tay 5 kênh Kanomax 3886 Thông số kỹ thuật Máy đếm...

Máy đếm hạt bụi cầm tay 3 kênh Kanomax 3887

Máy đếm hạt bụi cầm tay 3 kênh Kanomax 3887 Thông số kỹ thuật Máy đếm...

Máy đếm hạt bụi 6 kênh Kanomax 3905

Máy đếm hạt bụi 6 kênh Kanomax 3905 Thông số kỹ thuật Máy đếm hạt bụi...

Máy đếm hạt bụi 6 kênh Kanomax 3910

Máy đếm hạt bụi 6 kênh Kanomax 3910 Thông số kỹ thuật Máy đếm hạt bụi...

Máy đo nồng độ bụi Kanomax 3432

Máy đo nồng độ bụi Kanomax 3432 Thông số kỹ thuật Máy đo nồng độ...

Máy đếm hạt bụi Fluke 985

Máy đếm hạt bụi Fluke 985 Tính năng, đặc điểm Sáu kênh và phạm vi...