Category Archives: Máy đo độ đục

Máy đo độ đục | TKTech phân phối các loại máy đo độ đục chính hãng đến từ nhiều nhà sản xuất trên thế giới như Hanna – Rumani, Extech – Mỹ. Sản phẩm có chất lượng cao, đo nhanh chính xác và dễ dàng.

Độ đục của nước là một đặc tính vật lý của nước. Độ đục có thể do các chất lơ lửng chẳng hạn như bùn, đất sét, chất hữu cơ và vô cơ và các vi sinh vật gây ra.

Độ đục trong nước làm giảm chất lượng nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Việc đo và xử lý độ đục của nước nên được chú trọng và thường xuyên hơn.

TKTech phân phối máy đo độ đục chính hãng, giá tốt chất lượng cao. bảo hành 12 tháng

Máy đo độ đục trong Bia HANNA HI 847491 (0.00 to 1000 FTU)

Máy đo độ đục trong Bia HANNA HI 847491 (0.00 – 1000 FTU) Thông số...

Máy đo độ đục của bia HANNA HI847492 (0.00 – 1000 FTU)

Máy đo độ đục cầm tay HANNA HI847492 (0.00 – 1000 NTU) HI847492 là một...

Hanna HI98713 – Máy đo độ đục của nước Hanna HI98713

Máy kiểm tra độ đục Hanna HI98713 HI98713 là là máy đo độ đục của...

Hanna HI98703 – Máy đo độ đục Hanna HI98703

Máy đo độ đục Hanna HI98703 HI93703 là một máy đo có độ chính xác...

Hanna HI93703 – Máy kiểm tra độ đục Hanna HI93703

Máy kiểm tra độ đục Hanna HI93703 cialis online Thông số kỹ thuật Máy kiểm...

Hanna HI93414 – Máy kiểm tra độ đục Hanna HI93414

Máy kiểm tra độ đục Hanna HI93414 Thông số kỹ thuật Máy kiểm tra độ...

Hanna HI93102 – Máy kiểm tra độ đục Hanna HI93102

Máy kiểm tra độ đục Hanna HI93102 Turbidity, Cl2, pH, Br, Fe, I and CYS...

Hanna HI88713 – Máy kiểm tra độ đục Hanna HI88713

Máy kiểm tra độ đục Hanna HI88713 HI 88713 Turbidity Benchtop Meter, ISO Thông số...

Hanna HI88703 – Máy kiểm tra độ đục Hanna HI88703

Máy kiểm tra độ đục Hanna HI88703 HI 88703 Precision Turbidity Benchtop Meter, EPA Compliant...

Hanna HI847493 – Máy kiểm tra độ đục Hanna HI847493

Máy kiểm tra độ đục Hanna HI847493 the kidney disease solution Haze Meter for Beer...

Hanna HI847492 – Máy kiểm tra độ đục Hanna HI847492

Máy kiểm tra độ đục Hanna HI847492 Haze Meter for Beer Quality Analysis ASBC Standards...

Hanna HI847491 – Máy kiểm tra độ đục Hanna HI847491

Máy kiểm tra độ đục Hanna HI847491 nasal polyps treatment Hanna Instruments HI 847491 Haze...

Hanna HI83749 – Máy kiểm tra độ đục Hanna HI83749

Máy kiểm tra độ đục Hanna HI83749 Portable Turbidity Meter and Bentonite Monitoring Thông số...

Hanna HI83414 – Máy kiểm tra độ đục Hanna HI83414

Máy kiểm tra độ đục Hanna HI83414 Turbidity and Free/Total Chlorine Benchtop Meter, EPA Compliant...