Category Archives: Đồng hồ đo nhiệt độ

Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc chính hãng

Máy đo nhiệt độ kiểu K Amprobe TMD-50

Máy đo nhiệt độ kiểu K Amprobe TMD-50  hỗ trợ đầu vào kép đầu dò...

Nhiệt kế thực phẩm Lavatools PT09

Nhiệt kế thực phẩm Lavatools PT09: Đo nhiệt độ thịt hiệu quả PT09 là nhiệt...

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc 2 kênh K,J Extech 421502

Extech 421502 đo nhiệt độ tiếp xúc sử dụng 2 kênh một lúc, thang đo...

Máy đo nhiệt độ ghi dữ liệu Testo 176 T4

Testo 176 T4 được ứng dụng để kiểm tra độ lạnh trong tủ đông (loại...

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc 4 kênh K, J Flus ET960D

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc 4 kênh K, J Flus ET960D Flus ET960D đo...

Máy đo nhiệt độ 4 kênh K, J Flus ET960

Máy đo nhiệt độ 4 kênh K, J Flus ET960 Thông tin mô tả máy...

Máy đo nhiệt độ 2 kênh K, J Flus ET959D

Máy đo nhiệt độ 2 kênh K, J Flus ET959D Thông tin mô tả máy...

Máy đo nhiệt độ 2 kênh K, J Flus ET959

Máy đo nhiệt độ 2 kênh K, J Flus ET959 Thông tin mô tả máy...

Máy đo nhiệt độ kiểu K và độ ẩm Flus ET176 Data logger

Máy đo nhiệt độ kiểu K và độ ẩm Flus ET176 Data logger Thông tin...

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc 4 kênh Extech SDL200

Máy đo nhiệt độ 4 kênh Extech SDL200 Extech SDL200 sử dụng 4 kênh đo...

Nhiệt kết đo nhiệt độ Control 4029 2 đầu kiểu K

Nhiệt kết đo nhiệt độ Control 4029 2 đầu kiểu K [wptab name=’Mô tả’] Control...

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc Control 4025 2 đầu kiểu K (–40 ~ 1200°C)

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc Control 4025 2 đầu kiểu K   Mở rộng...

Nhiệt kết đo nhiệt độ Control 4004 kiểu K

Nhiệt kết đo nhiệt độ Control 4003 kiểu K   [wptab name=’Mô tả’] Control 4004...

Nhiệt kết đo nhiệt độ Control 4003 kiểu K

Nhiệt kết đo nhiệt độ Control 4003 kiểu K [wptab name=’Mô tả’] Control 4003 Chống...

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc Laserliner 082.029A

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc Laserliner 082.029A Mô tả Máy đo nhiệt độ tiếp xúc...

Đầu đo nhiệt độ tiếp xúc Laserline 082.035.4

Đầu đo nhiệt độ tiếp xúc Laserline 082.035.4 Laserline ThermoSensor Touch 082.035.4 Mô tả đầu...

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc Tenmars TM-363N

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc Tenmars TM-363N Mô tả Máy đo nhiệt độ tiếp xúc...

Máy đo nhiệt độ điện tử Tenmars YF-160A

Máy đo nhiệt độ điện tử Tenmars YF-160A Mô tả Máy đo nhiệt độ điện tử...

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc KIMO TK110-TK112

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc KIMO TK110-TK112 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy đo nhiệt...

Nhiệt kế tiếp xúc DM6801B

Nhiệt kế tiếp xúc DM6801B / DM6802B   THÔNG SỐ KỸ THUẬT Nhiệt kế tiếp xúc...