Category Archives: Nhiệt kế tự ghi

Nhiệt kế tự ghi Elitech RC-5+

Nhiệt kế tự ghi Elitech RC-5+: Phạm vi -30 ° C ~ + 70 °...

Nhiệt kế tự ghi Elitech RC-5 (-30°C ~+70°C)

Nhiệt kế tự ghi Elitech RC-5: Phạm vi -30°C ~+70°C, ghi 32000 bản Elitech RC-5 là...

Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6 (Ghi 16000 bản)

Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6: Phạm vi: -40 ℃ ~ 85 ℃, 10% ~...

Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech RC-4HC

Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech RC-4HC: -30ºC ~ + 60ºC, 0 ~ 99% RH Elitech...

USB ghi nhiệt độ Elitech RC-5 (-30 °C ~ 70 °C)

USB ghi nhiệt độ Elitech RC-5: Dải đo -30 ° C ~ + 70 °...