Tự động hiệu chuẩn nhiệt độ

Tự động hiệu chuẩn nhiệt độ có nhiều ưu điểm. Ví dụ: các kỹ thuật viên cần tự động hóa vì họ phải chịu áp lực rất lớn để làm nhiều việc hơn với nguồn lực hạn chế và tự động hóa có thể giúp giảm số lượng các tác vụ lặp đi lặp lại tốn thời gian cần thiết để hoàn thành hiệu chuẩn.

Tự động hiệu chuẩn nhiệt độ

Tự động hiệu chuẩn nhiệt độ với máy hiệu chuẩn nhiệt độ kho Fluke 9142 và thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ đa kênh Fluke 1586

Các nhà quản lý cần tự động hóa để cải thiện năng suất của lực lượng lao động của họ, để giảm bớt các kỹ năng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ hiệu chuẩn và đảm bảo tuân thủ các quy trình được lập thành văn bản mọi lúc.

Hiệu chuẩn tự động có thể được thực hiện trong nhà máy hoặc cửa hàng mà không cần phần mềm khi một thiết bị như thiết bị hiệu chuẩn quá trình Fluke 754 hoặc máy hiệu chuẩn hiệt độ chính xác Fluke 1586A được kết nối với máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô Fluke hoặc micro-baths .

Một mình cũng có thể đạt được mức độ tự động hóa với Field Metrology Wells , vì chúng có thể ghi lại dữ liệu trong khi chạy các chương trình tùy chỉnh với một bộ nhiệt độ định trước.

Trong môi trường phòng thí nghiệm hoặc cửa hàng, phần mềm hiệu chuẩn có thể được sử dụng cho các hiệu chuẩn phức tạp hơn đòi hỏi nhiều nguồn nhiệt độ hoặc tạo ra hệ số hiệu chuẩn.

Cách thực hiện bài kiểm tra

  1. Kết nối thiết bị hiệu chuẩn với nguồn nhiệt độ bằng cáp dữ liệu thích hợp.
  2. Đưa chuẩn nhiệt độ và đầu dò cần thử nghiệm vào nguồn nhiệt độ chính xác (tức là giếng khô).
  3. Kết nối các đầu dò cần thử nghiệm và chuẩn nhiệt độ với thiết bị hiệu chuẩn và kích hoạt các kênh mà chúng được kết nối.
  4. Chọn các điểm kiểm tra và thứ tự thực hiện chúng.
  5. Khởi động chương trình.
  6. Chuyển sang một công việc khác hoặc nhiệm vụ không liên quan.
  7. Quay lại để thu thập và phân tích dữ liệu của bạn.