Vòng lặp dòng điện 4-20 mA là gì?

Vòng lặp dòng điện 4-20 mA là tiêu chuẩn để truyền tín hiệu và điều khiển điện tử trong các hệ thống điều khiển từ những năm 1950. Trong vòng lặp dòng điện, tín hiệu dòng điện được lấy từ nguồn điện một chiều, chạy qua máy phát, vào bộ điều khiển và sau đó trở lại nguồn điện trong mạch nối tiếp.

Vòng lặp dòng điện 4-20 mA

Vòng lặp dòng điện 4-20 mA là gì?

Vòng dòng 4-20 mA là tiêu chuẩn để truyền tín hiệu và điều khiển điện tử trong các hệ thống điều khiển từ những năm 1950.

Trong vòng lặp dòng điện, tín hiệu dòng điện được lấy từ nguồn điện một chiều, chạy qua máy phát, vào bộ điều khiển và sau đó quay trở lại nguồn điện trong mạch nối tiếp. Ưu điểm là giá trị dòng điện không suy giảm trong khoảng cách dài, do đó tín hiệu điện không đổi qua tất cả các linh kiện trong vòng lặp. Do đó, độ chính xác của tín hiệu không bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm điện áp trong hệ thống dây kết nối.

Giảm điện áp

Tuy nhiên, tín hiệu điện áp được gửi qua một khoảng cách xa sẽ giảm độ chính xác và mức độ sụt áp (sử dụng Định luật Ohm ) tỷ lệ với chiều dài của cáp. Mất độ chính xác của tín hiệu điện áp sẽ bằng giá trị tín hiệu mA nhân với điện trở của dây.

Việc sử dụng 4 mA làm “Live Zero” giúp tăng cường tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu ở mức thấp. Live Zero này cũng làm cho lỗi vòng lặp rõ ràng hơn. Vòng lặp dòng điện không hoạt động với đầu cuối hoặc kết nối mở có dòng điện bằng 0, nằm ngoài phạm vi tín hiệu hợp lệ từ 4 đến 20 mA.

Xác minh vòng lặp 4 đến 20 mA

Máy hiệu chuẩn vòng lặp Milliamp thường được sử dụng để kiểm tra các vòng lặp đo pH, áp suất, nhiệt độ, mức và lưu lượng. Xác minh vòng lặp 4 đến 20 mA là một bước quan trọng trong bất kỳ hiệu chuẩn thiết bị nào. Kiểm tra toàn bộ vòng lặp bao gồm kiểm tra đầu ra của máy phát, hệ thống đấu dây, đầu vào của hệ thống điều khiển cũng như thẻ đầu vào của hệ thống điều khiển và đường dây trở lại máy phát.